Η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του και την έγκαιρη διάγνωση και επισκευή βλαβών που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του. Για αυτό τον λόγο η εταιρεία μας δίνει μεγάλη βάση στον τομέα αυτό και προσφέρει άριστες υπηρεσίες για κάθε ανελκυστήρα ο οποίος είναι εγκατεστημένος στον χώρο σας.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας και η οργάνωση του τμήματος συντήρησης είναι η εγγύηση για την μακρόχρονη, απροβλημάτιστη λειτουργία του ανελκυστήρα και της ασφάλειά σας.

Προγράμματα συντήρησης

Παρέχουμε εξατομικευμένα προγράμματα συντήρησης για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του κτιρίου σας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στα μετρά σας οικονομικά ευέλικτα σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία, έτσι ώστε να είστε σίγουροι για την ασφάλεια του ανελκυστήρα σας

Εξατομικευμένες υπηρεσίες συντήρησης

Οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από τον προσωπικό αδειούχο συντηρητή του εκάστοτε κτιρίου, εξασφαλίζοντας ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα σας γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οφέλη προσωπικού συντηρητή:

  • γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου
  • μειώνει στο ελάχιστο την εμφάνιση βλαβών
  • αναπτύσσονται  μακροχρόνιες διαπροσωπικές σχέσεις
  • αποτροπή εισόδου αγνώστων στην οικεία ή στον χώρο εργασίας σας
  • σε περίπτωση βλάβης ή προβλήματος είναι πάντα διαθέσιμος

Το προσωπικό μας είναι πάντα στην διάθεση σας πρόθυμο να λύσει ακόμα και τις πιο εξεζητημένες περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στον ανελκυστήρα σας.

Γιατί να αναθέσετε σε μας την συντήρηση:

  • εξατομικευμένες υπηρεσίες συντήρησης
  • έμπειρο προσωπικό
  • μικρότερο δυνατό κόστος συντήρησης
  • άμεση ανταπόκριση στις βλάβες