Τεχνική Υποστήριξη

Η Stelthlift είναι κοντά σας και μετά την εγκατάσταση κάθε ανελκυστήρα για την τακτική συντήρησή του. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι η εγγύηση για την μακρόχρονη, απροβλημάτιστη λειτουργία του ανελκυστήρα και την ασφάλειά σας.

Η Stelthlift μπορεί να σας υποστηρίξει σε οποιοδήποτε λειτουργικό ή τεχνικό πρόβλημα αφορά την Η/Μ εγκατάσταση του ανελκυστήρα στο κτίριο σας, καθώς δίνουμε ειλικρινείς λύσεις σε πραγματικό κόστος με γνώμονα την ασφάλεια στην κάθετη μετακίνησή σας.

Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει:

  • Επίβλεψη ανελκυστήρα
  • Λίπανση  εξαρτημάτων ανελκυστήρα
  • Ρύθμιση  των  μηχανοκίνητων  εξαρτημάτων ανελκυστήρα
  • Συντήρηση  ηλεκτρονικών  -  ηλεκτρικών  εξαρτημάτων ανελκυστήρα
  • Επιμήκυνση  του  λειτουργικού  χρόνου  ζωής  του ανελκυστήρα
  • Διατήρηση  των  εγκαταστάσεων  του  ανελκυστήρα (μηχανοστάσιο  – τροχαλιοστάσιο)  σε  άριστη  κατάσταση
  • Παρακολούθηση  της  ομαλής  λειτουργίας  του  ανελκυστήρα.
  • Αποκατάσταση  των  έκτακτων  βλαβών