Αναπαλαίωση

Η Stelthlife ακολουθεί πιστά την νομοθεσία για τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων (ΦΕΚ 2604 Β/2008) και φροντίζοντας πάντα για την πλήρη ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων των πελατών της, πρωτοπορεί στην Ανακαίνιση και την Αναπαλαίωση των παλιών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων. Με:

 •  Άριστη Ποιότητα υλικών
 •  15 χρόνια εγγύηση για την άριστη λειτουργία των μηχανισμών
 •  Ολοκλήρωση των εργασιών εντός χρονικού διαστήματος μιας εβδομάδας
 •  Υψηλή αισθητική των προϊόντων και
 •  Ελάχιστο κόστος αναπαλαίωσης

η Stelthlift μπορεί να κάνει τον «γερασμένο» ανελκυστήρα σας πιο ασφαλή και πιο σύγχρονο!

Γιατί να αναπαλαιώσετε τον ανελκυστήρα σας;

Γιατί:

 • Η τεχνολογία έχει προοδεύσει
 • Η οικολογική συνείδηση έχει γίνει υψίστης σημασίας
 • Οι τεχνοτροπίες έχουν αλλάξει
 • Η νομοθεσία και η ασφάλεια έχουν εμπλουτιστεί
 • Οι ανελκυστήρες πρέπει να πληρούν προδιαγραφές Ατόμων με Ειδικές

 

Πλεονεκτήματα εκσυγχρονισμού ανελκυστήρων

 • Ασφάλεια
 • Συμμόρφωση με απαιτήσεις ΑΜΕΑ
 • Ενίσχυση εμπιστοσύνης και ικανοποίησης πελάτη
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Αξιοπιστία και Απόδοση
  • Μείωση της συχνότητας των διακοπών
  • Μείωση της πιθανότητας εγκλωβισμών
  • Μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών
  • Αύξηση ταχύτητας μεταφοράς επιβατών
  • Μείωση παραπόνων πελατών
 • Βελτίωση ποιότητας μεταφοράς
  • Πιο ομαλή και συνεπής ποιότητα διαδρομής
 • Αναβάθμιση εμφάνισης του ανελκυστήρα
  • Λιγότερος θόρυβος
  • Βελτίωση της εικόνας του κτιρίου
  • Αύξηση της αξίας του κτιρίου